Noviyanti, S. F., I. Z. Ulfiandi, J. Wahananto, and A. M. K. Amrullah. “Kepuasan Kerja Tenaga Pendidik Di Lembaga Pendidikan Islam”. Ma’arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja Studies, vol. 2, no. 2, Dec. 2023, pp. 55-59, https://jurnal.maarifnumalang.id/index.php/mjemias/article/view/39.